HUMICAGRO organiczny stymulator wzrostu roślin - koncentrat kwasów humusowych

biuro.humicagro@gmail.com
Al. Warszawska 30, Lublin
Obraz nagłówka witryny

Aktualizacje

HUMICAGRO

194,40 zł

Kwasy humusowe są niezbędne do rozwoju i życia mikroorganizmów glebowych. Tylko prawidłowa struktura gleby i jej zasobność w powietrze stanowi o występowaniu pożytecznych mikroorganizmów tlenowych takich jak bakterie, grzyby i promieniowce. Kwasy humusowe są źródłem węgla organicznego i pokarmem ...

Więcej informacji
Zadzwoń teraz

Wielki Dzień Pszczół to święto przypadające 8 sierpnia, które w Polsce obchodzone jest od 2013 roku. Ma na celu propagowanie wiedzy o pszczołach, a także ochronę tych owadów przed wyginięciem − w końcu zasługi pszczół dla całej planety są ogromne. To jedno z najważniejszych ekologicznych świąt.
H...

Więcej informacji
Zadzwoń teraz

W Polsce mamy do czynienia z permanentną suszą letnią. Gdy stan przewagi ilości wyparowywanej wody nad dostarczaną z atmosfery utrzymuje się dłużej pojawia się faza druga - susza glebowa, w następnej fazie utrzymywanie się niedoboru opadów powoduje obniżenie poziomu wód podziemnych, z którym usta...

Więcej informacji
Zadzwoń teraz

HumicAgro

194,40 zł

Wykorzystanie ciężkich maszyn do prac polowych oraz zbioru i transportu ziemiopłodów, prowadzi do nadmiernego zagęszczenia gleby. W następstwie łagodnych zim zamarza zwykle tylko kilkucentymetrowa, powierzchniowa warstwa, a nie jak dawniej do głębokości 60 cm, co dawało jej rozluźnienie. W następ...

Więcej informacji
Zadzwoń teraz

REKULTYWACJA GLEB
to przywrócenie wartości użytkowej gruntom zdewastowanym, na przykład z powodu działalności przemysłowej lub złej uprawy roślin. Wymaga zabiegów technicznych i biologicznych, polegających na uzupełnieniu zabiegów mechanicznych, prostymi zabiegami rolniczymi. Przyspiesza wzbogac...

Więcej informacji
Zadzwoń teraz

HUMICAGRO

194,40 zł

Przyorane resztki pożniwne podlegają w glebie procesom mineralizacji i humifikacji, w wyniku czego udostępniane są z nich składniki pokarmowe oraz tworzona jest próchnica glebowa. Tworzenie próchnicy, zależy od wielu czynników środowiskowych oraz technologicznych, min. od prawidłowego postępowan...

Więcej informacji
Zadzwoń teraz

Dobra ziemia, dobre nasiona, ciężka praca i szczęście są potrzebne do osiągnięcia dobrego plonu.
Cierpliwość jest kluczem do szczęścia i ciężkiej pracy a dobrą ziemię można stworzyć używając po zbiorach HUMICAGRO

Zadzwoń teraz

Związki humusowe wpływają na utrzymanie odporności mechanicznej gleb, stabilności agregatów glebowych, właściwą ilość materii organicznej i azotu ogólnego (Gümüs i Seker 2015). Podwyższa to wielkość i jakość zbirów z upraw oraz biofizyko-chemiczne właściwości gleb. Stosowanie intensywnego nawożen...

Więcej informacji
Zadzwoń teraz

sales.humicagro@gmail.com

HUMICARGO to produkowany w Lublinie z ekstraktu węgla brunatnego - koncentrat kwasów humusowych i fulwowych  do wykorzystania w rolnictwie. Zwiększa plony ok. 30 proc., co potwierdziły badania IUNG

Kontakt z nami

Kontakt

Zadzwoń teraz
  • 602 424 291

Adres

Wyznacz trasę
Al. Warszawska 30
20-803 Lublin
Polska
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.